Välkommen till Swemab förvaltning AB
Swemab förvaltning äger och förvaltar kommersiella fastigheter för kontor, lager och industri i Göteborgsregionen. I vår förvaltning ligger hyresgästerna i fokus. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra hyresgäster trevliga och ändamålsenliga lokaler med bra service i attraktiva områden.


Gå till fastigheter och lokaler

Bangatan 11-19

Attraktiv fastighet med ett 50-tal bostäder och lokaler i Solna centrum.

Se mer info och fler lokaler